DNA SVAR

25.03.2016 13:12
Både Solsibs Terza oscarova och Aanainas Beatriz terza är


PK def Normal

Blodtyp A eller AB Ej bärare av B-blod
Är Ej bärare av Colour point (C/C or C/cb or cb/cb)