Utbildningar

 

Utbildad Diplomerad uppfødare via Sverak -  Sveriges kattførbund

 

Utbildad via Campus Felinarium i Tyskland 

 

 

Ursa Minor  juni 2022

    

En kurs för kattälskare såväl som för kattuppfödare. Under sju veckor får du lära dig om de ämnen som är listade härnedan. Varje vecka får du nya texter att läsa och veckouppgifter att lösa. När du blivit Godkänd på samtliga veckouppgifter från alla veckorna, får du dels ett särskilt intyg (som bekräftar att du med framgång följt kursen) och en kursstjärna som du kan ladda upp på din hemsida.

Kursens innehåll:
Katten, anatomi, hur katten utvecklas, kattkommunikation, socialisering
Köpa/skaffa katt, allmän information, ekonomi, kontrakt, viktiga papper
Kattens behov, katten flyttar in, berikning, katter och frisk luft, hälsovård, veteraner
Utfodring av katter, BARF
Raspresentation, kattutställningar, att ställa ut katt, EMS-koderna
Kattfärger, färgutvecklingen hos maskade katter
Hur man läser en stamtavla, de första grunderna i kattuppfödning
 

 

        Ursa Major augusti  2022

 

    

En kurs för kattälskare såväl som för kattuppfödare. Under sju veckor får du lära dig om de ämnen som är listade härnedan. Varje vecka får du nya texter att läsa och veckouppgifter att lösa. När du blivit Godkänd på samtliga veckouppgifter från alla veckorna, får du dels ett särskilt intyg (som bekräftar att du med framgång följt kursen) och en kursstjärna som du kan ladda upp på din hemsida.

 

Kursens innehåll:

Genetik, introduktion - genetiska termer, rutscheman

Kattgenetikens historia

Kattfärgernas genetik, del 1 - pigment, mönster, könsbunden nedärvning med mera, EMS-systemet

Kattfärgernas genetik, del 2 - färgbegränsning, silver, vitt, extensionlocus, genotypkunskap

Kattfärgernas genetik, del 3 - päls (längd, struktur), färgbestämning, speciellt om rödpigmenterade katter, stamtavlor

Genetiska sjukdomar - nedärvning, gentester, specifikt om olika raser

Populationsgenetik från olika håll

 

 

   Ursus Pleiades våren 2023  

 

 

 

En kurs för kattuppfödare och blivande kattuppfödare. Under sju veckor får du lära dig om de ämnen som är listade härnedan. Varje vecka får du nya texter att läsa och veckouppgifter att lösa. När du blivit Godkänd på samtliga veckouppgifter från alla veckorna, får du dels ett särskilt intyg (som bekräftar att du med framgång följt kursen) och en kursstjärna som du kan ladda upp på din hemsida.

 

Kursens innehåll:
Teori och krass verklighet: Att vara uppfödare – Avelsmetoder – Penningfrågor
Katten på insidan och sjukdomar
Katterier, krav, problem och lösningar
Utfodra katter i allmänhet och i speciella fall
Allt om reproduktion hos hanar och honor, om dräktighet etc
Allt om kattungar - från första dagen i livet tills flyttdags, om vad en uppfödare behöver veta
Studiefall: Uppfödares egna erfarenheter


Uppfödarettan i Sverak

godkänd den 20231215