HCM en hjärtsjukdom

 

HCM - en introduktion

Sibirisk katt är en frisk kattras, en av de friskare. Många seriösa uppfödare gör ett fantastiskt jobb i att avla ansvarsfullt och förebygga att den genetiskt ärftliga sjukdomen HCM uppträder. Vad är då det där "HCM"? Vi börjar förklara lite nedan, och planerar att fylla på mer information under hösten.

 


HCM - introduktion

HCM, hypertrofisk kardiomyopati, är en ärftlig hjärtsjukdom som generellt förekommer hos både hus- och raskatter, hundar och till och med människor. HCM kan vara dödlig, men en del katter kan behandlas och leva ett gott liv, om än med hänsyn taget till sjukdomen. Katter med HCM går ofta på regelbunden kontroll hos veterinär för eventuell justering av behandling.

 

Vad är HCM?

 HCM, hypertrofisk kardiomyopati, innebär att kattens hjärtmuskulatur blir förtjockad. Detta leder till att hålrummet i hjärtat blir mindre och som en följd pumpas en mindre mängd blod ut i kroppen vid varje hjärtslag. Blodet transporterar syre till kroppen och när mindre volym syresatt blod når ut får katten sämre syresättning. Matte och husse kan se detta på katten som dålig ork och att kisse blir andfådd.  

HCM kan leda till att blod levras i hjärtat, och små blodklumpar förs ut i kattens kropp. Då dessa kommer till ett smalt blodkärl, ofta i bakbenen, och kan katten får starka smärtor och kan bli förlamad. Katten har fått en blodpropp och behöver veterinärvård akut. Läs gärna mer på bifogade länkar här nedan.
 
HCM är en allvarlig sjukdom, och vi är tacksamma för att den är ovanlig hos sibirisk katt, och många uppfödare är väldigt måna om att hålla den i schack. Du förstår nu säkert varför så många av oss är angelägna om att testa så många katter som möjligt, i synnerhet avelskatter. Testerna gör att vi upptäcker om någon katt drabbats av HCM och kan ta hänsyn till det i avelsplaneringen.

HCM-test

Sibirisk katt är en frisk ras även avseende HCM. Att rasen fortsätter vara en av de friskare beror på att så många duktiga uppfödare och kattägare lojalt har testat sina katter. De har tagit kostnaden och "besväret" att åka med katten till veterinären och göra ultraljudstestet för rasens hälsas skull.
 
Ett HCM-test innebär att en veterinär/specialist gör ett ultraljudstest på katten. Resultatet registreras sedan i Pawpeds databas och blir tillgänglig för alla som gör provparningar och jobbar för att minimera risken för HCM.
 
Seriösa uppfödare ska ha testat föräldradjuren innan parningen som gav din kattunge. Ett HCM-test genom ultraljud på ett föräldradjur bör vara så aktuellt som möjligt och ska normalt inte vara mer än maximalt ett år gammalt då HCM kan uppträda ganska snabbt. Resultatet av ett HCM-test är alltså i någon mån "färskvara". 
 
Om du går in i Pawpeds kan du ställa in programmet så du ser resultatet av HCM-tester. Där kan du titta själv att föräldrarna och förfäder är testade. Man vill helst se att katter är testade inte bara vid ett års ålder utan helst även vid tre och väldigt gärna vid 4-5 års ålder. Ju fler tester, gärna då katterna blivit äldre, desto säkrare kan du vara på att din katts stamtavla är fri från HCM och risken att din katt insjuknar är låg.
 
DNA-test ersätter inte ultraljudsundersökningen. Den variant av sjukdomen som oftast förekommer bland just våra katter går inte att DNA-testa för (Messer et al., 2017) utan kräver ultraljud.
 
Tänk på att du själv kan bidra med tester på den katt du köper, även om det är en sällskapskatt. Varje HCM-test ger viktig information till uppfödarna och ambitionen att hålla frisk

 

Referenser och mer information

Kom ihåg att sibirisk katt är en frisk ras och att många seriösa uppfödare har som högsta prioritet att hålla rasen fri från ärftliga sjukdomar. Vill du veta mer om varför vi jobbar så hårt att undvika dessa sjukdomar?
 
Några länkar med lite lättillgänglig information:
 
Lite allmänbildning om hjärtsjukdom och undersökningar, en film från SLU Statens Lantbruksuniversitet med leg. vet. Jens Häggström och leg. vet. Ingrid Ljugvall
 
Anicura: HCM Hypertrofisk kardiomyopati 
 
Agria: Hypertrofisk kardiomyopati
 
Under våren 2020 lät vi några medlemmar i Facebookgruppen Sibirisk katt berätta om när deras katter blev drabbade av HCM. Berättelserna de vänligt och generöst delade finns att läsa här. Vi planerar att fortsätta dela kunskap runt HCM och annat avelsarbete för hälsa under hösten, så häng gärna med i gruppen.
 
 
Fördjupning - akademiska studier
 
Morbiditet och mortalitet hos katter som screenats sjuka avseende felin kardiomyopati Examensarbete i veterinärmedicin Anna Pettersson Sveriges Lantbruksuniversitet Uppsala 2018
 
Dödsorsaker och överlevnad hos svenska katter diagnosticerade med hypertrofisk kardiomyopati Examensarbete i veterinärmedicin, Sanna Andersson, Sveriges Lantbruksuniversitet Uppsala 2014.
 
 
Investigations into the Sarcomeric Protein and Ca2+-Regulation Abnormalities Underlying Hypertrophic Cardiomyopathy in Cats (Felix catus) Messer et al 2017
 

Tack