PKD en njursjukdom

PKD - en introduktion

Sibirisk katt är en frisk kattras, faktiskt en av de friskare. Många seriösa uppfödare gör ett fantastiskt jobb med att avla ansvarsfullt och förebygga olika sjukdomar som t.ex. PKD. Vad är då det där "PKD"? Denna sida är skriven för dig som är ny och vetgirig.

Vad är PKD?

Polycystic Kidney Disease, PKD, eller på svenska: polycystisk njursjukdom, är en ärftlig njursjukdom som förekommer hos både människa och vissa hund- och kattraser. Tidigare var PKD mest känt hos perserkatter, men upptäcktes 2019 hos sibirisk katt och Neva masquerade. Detta är dock i huvudsak i en annan mutation av sjukdomen än för perserkatter. Den PKD som syns hos sibirisk katt och Neva masquerade verkar vara dominant ärftligt, enligt de kartläggningar som gjorts på sibirisk katt.
 
På vår omslagsbild ser du en illustration av ett par njurar, där den ena visar hur cystorna kan se ut och den andra visar en frisk njure, för jämförelse.
 

Polycystisk njursjukdom i korthet

PKD i korthet:
  • PKD är en ärftlig, kronisk njursjukdom. 
  • Sjukdomen innebär att det finns flera (poly=flera) vätskefyllda blåsor, så kallade cystor, i njurarna.
  • PKD hos sibirisk katt diagnosticeras för närvarande med ultraljudsscanning hos veterinär, alternativt via obduktion. 
  • Ansvarsfulla uppfödare scannar sina avelsdjur innan parning.
  • PKD är en sjukdom som leder till ett ökat lidande för katten och riskerar orsaka att katten dör i förtid.
PKD var tidigare vanlig hos perser (och dess syskonraser), men har tack vare ansvarsfull avel och noggrann testning minskat där. Persern kan gentestas (swab/blod) för PKD, vilket ännu inte är möjligt för sibirier eller nevor. Orsaken till att vi inte kan gentesta är att det troligen finns flera olika mutationer av PKD som kan leda till utvecklingen av PKD. Vi kan ännu inte testa säkert för den mutation som troligen drabbat sibirisk katt och Neva masquerade. 
 
Bild för artikelnhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:PKD_cat.jpg
Bilden här ovan visar ett tvärsnitt av en njure från en katt på 1.5 år med PKD. De svarta fälten på bilden är vätskefyllda blåsor i njurens bark, så kallade cystor, som förstör njurvävnaden när de växer i storlek.
 
Cystorna finns redan från födseln på en drabbad katt, men kan vara svåra att upptäcka hos en liten kisse. En vedertagen praxis är att helst scanna efter att katten uppnått minst 12 månaders ålder, även om lite olika uppfattning om lämplig ålder förekommer. Dagens rekommendationer på katt grundar sig huvudsakligen på den PKD man ser hos perser, vilket gör att det kanske inte är exakt samma tidsfönster det är tal om hos sibirisk katt och Neva masquerade.
 
 

Kliniska tecken på att en katt drabbats av PKD och därmed har påverkad njurfunktion kan vara t.ex. minskad aptit, onormalt ökad törst och urinering, viktminskning och försämrat allmäntillstånd. Kontakta alltid veterinär för rådgivning om du är orolig för din katt!

 
Vi tror i dagsläget (maj 2021) att en PKD-scanning räcker för att "fri-scanna" katten och behöver därför inte upprepas om katten är frisk. Detta skiljer PKD-scanning mot scanning för hjärtsjukdomen HCM där sjukdomen kan utvecklas och man behöver HCM-scanna flera gånger under kattens liv - i synnerhet om katten varit aktiv i avel. Läs mer om HCM här.
 

Ultraljudsscanning för PKD - hur går det till?

Foto: Katarina Sjöberg, Orchidea *RU
För att stoppa PKD har många sibiriska katter ultraljudtestats, både aktiva och tidigare avelskatter,  sällskapskatter och självklart katter som uppvisat symptom. Det vanligaste är dock att en uppfödare testar avelsdjur.  
 
En kvalificerad legitimerad veterinär gör ultraljudet med en kvalitativ utrustning. Veterinären undersöker njurarna (se bilden ovan) för att säkerställa att katten inte har cystor. Undersökningen tar ca 5-10 minuter och är helt smärtfri. De flesta katter är lugna och relativt enkla att undersöka, det brukar gå väldigt bra. 

Ultraljudsundersökningen görs normalt på veterinärklinik. I vissa fall anordnar en klubb eller kattägare tester. Då kommer en veterinär med mobil utrustning som scannar på plats vilket är praktiskt och dessutom ger ett lägre pris för ägaren.  
 
En ultraljud för PKD kostar ungefär från 650-1250 kr per katt.
 

Status PKD i populationen av sibirisk katt (2020)

Flera sibiriska katter dog i sjukdomen under 2019 vilket fick chockade ägare och uppfödare att gå ihop och göra gemensam sak för att stoppa utbrottet. Nära 700 katter har testats och flera uppfödare fick kastrera sina drabbade avelsdjur för att inte sprida sjukdomen vidare. 
 
Status per december 2020:
Katter födda 2019: En sibir rapporterad med en cysta, ej registrerad som PKD.
Katter födda 2018: Fyra PKD-positiva, en katt med en cysta (ej registrerad som PKD).
Vi kan se i statistiken att ansträngningarna från uppfödarna av sibirisk katt verkat fått effekt. Nu gäller det att inte slappna av utan förebygga så vi inte får en ny spridning via importer eller otestade katter. Många av oss med sibirisk katt vill bidra till forskning på de sätt vi kan. Här på bilden ser ni en nyligen ultraljudsundersökt och friscannad scannad sibir S*Knjaze Zlatan  som dessutom fick bidra med ett blodprov till forskningen för att vi ska lära oss mer om denna sjukdom. Många kattägare och uppfödare har bidragit till vidare forskning om den mutation som drabbat våra katter.
 

Vägen framåt

Vad kan vi göra mer för att inte riskera ett nytt utbrott? Ett gentest skulle vara en dröm - att relativt enkelt och billigt kunna swabb-testa en katt för att undersöka om den har en ärftlig gen för PKD. Problemet är att just nu (maj 2021) finns inte någon sådan gen identifierad för PKD hos sibirisk katt eller Neva masquerade. Ett nytt forskningsinitiativ på SLU ger oss hopp om att få mer kunskap om denna sjukdom. Vi har därför gått samman för att bidra till den slutliga finansieringen av forskningsprojektet, läs mer om det här. 
 
Hur går vi då vidare innan forskningsprojektet är klart?
 
 "Jag skulle uppmuntra alla att fortsätta testa individer tills vi förhoppningsvis har någon genetisk förklaring till er att selektera mot" säger Åsa Ohlsson PhD, forskare vid Institutionen för husdjursgenetik på SLU, då vi frågar henne om råd.
 
Vi hoppas därför att alla som avlar sibirisk katt FORTSÄTTER ATT ULTRALJUDSTESTA HAN- OCH HONKATT INNAN PARNING! Och du som tänker köpa en sibirisk kattunge: Fråga om föräldradjuren är ultraljudstestade för PKD och även HCM! Då bidrar du också till att minska risken för att våra älskade katter ska bli sjuka och att du själv inte köper en drabbad katt. 
 
Det finns två föreningar med öppna register där du kan söka efter PKD-testade katter och även rapportera in ett resultat: Öppet register för PKD (som drivs av Sällskapet sibirisk katt, en rasring för sibirisk katt) och Öppna listan för PKD-scannade katter (som drivs av Signeringen, en rasring för både sibirisk katt och Neva masquerade).
 
Titta gärna om din kattunges föräldrar finns i registret, finns de inte där kan du fråga uppfödaren, resultatet kanske inte kommit in än. En seriös uppfödare kan enkelt förklara hur läget är.

Referenser och mer information

Pågående forskningsprojekt: Förekomst och orsak av njurcystor hos sibirisk katt och neva masquerade, Åsa Ohlsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, 2021
 
Fördjupning - akademiska studier
 
Polycystic Kidney Disease - Genetik och sjukdomsförlopp hos katt, hund och människa Sofie Lagerqvist, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, 2019 Handledare Åsa Ohlsson
 
 

Vi utvecklar vidare

Om du vill bidra med något till denna eller någon annan sida eller har någon synpunkt så maila oss.
 
Text: Anna Elmdahl
Faktagranskning: Åsa Ohlsson
Editor: Katerina Pergament
 
Sidan skapad: 2021-05-28