IC*Vityaz Vivalavita* ru

 

Bor hos fodervärd Sara i Uddevalla

 
Kallas
 

Född: 20180124
Kön: Hane

Vikt:   5.1

Kastrerad: Ja
Färg: d 09 22
Blodgrupp: A eller AB ej B blod bärare 20190510
Colourpoint:   bärare av cs gen 20200618

Dilution: Ej testat

Solid: Ej testat
PKdef: N/N ej bärare då föräldrarna/morföräldrar är testade neg
HCM:  20190204 normalt

PKD neg  ultraljud njurarna, 20190204 dna testade föräldrar fria från PKD

PKD1 negativ 20190513

FIV/FeLV: Neg 20190204

Testikelsstatus ok

Navelbråck ok

Full vacc

Kullar:

 

Bor hos Fodervärd Sara i Uddevalla

 

 

Utställning

 

 

 Stamtavla

 

Far: 

                                      color: n 22 (black blotched tabby)

                                     Genotype of color: A_ BB СС DD oo TbTb ss

                                                  no carrier of Cs gene

                                            date of birthday: 08/05/2014

 

 

Mor:

   DOB: 18/07/2016    

   colour: f 22 09 (03) (black blotched tortie with white)  

   PK def- N/N(both parents was checked, result- N/N)

                                                    PKD & HCM - N/N