IC*Xanph Vivalavita*RU Avelshane

bor i Alingsås

 
Kallas Xet
 

Född: 20180503
Kön: Hane

Vikt:   4,7

Kastrerad: Nej
Färg: n 03 24
Blodgrupp: DNA A blod ej bärare av B blod då ingen av föräldrarna är det. 20210311
Colourpoint: DNA Ej bärare av cs gen 20210311

Dilution: Ej testat

Solid: Ej testat
PKdef: N/N ej bärare då föräldrarna/morföräldrar är testade neg, 20210311
HCM: 20190318 normalt

PKD :ultraljudas den 20190318 normala njurar,  föräldrarna är DNA testade och inte bärare 

PKD1 DNA negativ 20210311

FIV/FeLV: 20190318 neg

Navelbråck: neg

Testikelstatus: normalt

Full vacc

Kullar:

 

Bor hos Fodervärd

 

 

Utställning

 

 

Stamtavla

 

Far: 

color: n 22 (black blotched tabby)

                                     Genotype of color: A_ BB СС DD oo TbTb ss

                                                  no carrier of Cs gene

                                            date of birthday: 08/05/2014

dad: CH WCF Listopad Marzipan, n 09 24

                       mum: ICH FIFE CH WCF Bozhena Vivalavita*RU, ny24

 

 

 

Mor: 

  DOB: 06.05.2014    

  colour: f 24 03 (black spotted tortie

dad: ICH FIFE GICH WCF ANGELUR BARKHAN, ny24

mum: GICH WCF Nordskjaerets Kupava, f 03 24     

Genotype of color: A_ BB СС D_ Оo TsTb Ss

                         no carrier of Cs gen

PK def- N/N(both parents was checked, result- N/N)

                                 PKD & HCM - N/N