IDP*Bjorkholmens Bosse

  
 

Kallas: Mozart

Född: 20230603
Kön: Hane fertil
Kastrerad: Nej
Färg: SIB w 62

Blodgrupp:A-AB blod ej bärare av B blod. 20230724

Augoti: Carrier of non-augoti (A/a)  20230728

Colourpoint: bärare av Cs genen cs/cs  20230728
Dilution: Dilute d/d 20230728
Solid: Ej testat
PKdef: testade neg 20230724

PKD1:20230724 neg

PKD: 

HCM:

Coat lengt: M1/M1 20230728

navelbråck u.a

testiklar u.a
FIV/FeLV: Ej testat

 

Full vacc + Clamydia vacc.

 

Inget Navelbråck eller Kroksvans

 

Bor i Ørebro hos fodervard

 

Kullar 

 

Stamtavla

 

 

Utställning

 

Føraldrar
 
Åsbackens Damien Modig, SIB w 61, 17.07.21
 
Björkholmen's Olympian Almida, SIB g 09, 09.02.22