Betackning och kullar


Den 7 maj føddes 6 st ullnystan i Gåvle


?  Hanar

?  Honor


SE*Voyakas Granit

SE*Aanainas Zenoscka av Olezka


  

 


Pappa                                                           

          


 Mamma