Aanainas Anastasia av nikita

 

Kallas:

Född: 20181101
Kön: Hona
Kastrerad: Nej
Färg: SIB fs 23
Blodgrupp: A eller AB ej bärare av B blod 20190508
Colourpoint: ej bärare av Cs genen
Dilution: Ej testat
Solid: Ej testat
PKdef: N/N ej bärare då båda föräldrarna testade neg

PKD: Negativ ultraljudad 20190221, båda föräldrarna uldraljudade negativt

PKD1 20190508 neg
HCM: 20191217 neg
FIV/FeLV:

Full vacc + Clamydia vacc.

Inget Navelbråck eller Kroksvans

 

 
 
 
 
Utställning

 

Föräldrar: