Utställning

20141207 Göteborg Ädelkatten                   Ex 2                         Domare: Hannah Jensen

Type: Ok storlek och tyngd på ung tjej, Bra propotioner, ok benstome

Head: Bra kinder o prop o  Ex haka, bra längd ok profil

Eyes: Ex +ok storlek och placering

Ears: Ngt högt placerade,

Coat: Bra täckhår, men ej godgänd, pga dålig preparering, svårt att se röda färgen

Tail: Ex

Condition: Ex

Generel: prepareringen måste förbättras. Hon visades av sin säljare och hon hade även preparerat henne.