Omparad Nevahonan S*Älvnäs More mussaya Izi

28.01.2016 00:05

Izi är nu omparad med CH S*Irinas snö Frost och nu hoppas vi att det gått bättre

Väntar smått i slutet av mars och leveransklara ca 20-21 juni