Godkänd i kursen Ursus Minor

28.08.2022 04:33

Ursus Major

  

 

En kurs för kattälskare såväl som för kattuppfödare. Under sju veckor får du lära dig om de ämnen som är listade härnedan. Varje vecka får du nya texter att läsa och veckouppgifter att lösa. När du blivit Godkänd på samtliga veckouppgifter från alla veckorna, får du dels ett särskilt intyg (som bekräftar att du med framgång följt kursen) och en kursstjärna som du kan ladda upp på din hemsida.

 

Kursens innehåll:

Genetik, introduktion - genetiska termer, rutscheman

Kattgenetikens historia

Kattfärgernas genetik, del 1 - pigment, mönster, könsbunden nedärvning med mera, EMS-systemet

Kattfärgernas genetik, del 2 - färgbegränsning, silver, vitt, extensionlocus, genotypkunskap

Kattfärgernas genetik, del 3 - päls (längd, struktur), färgbestämning, speciellt om rödpigmenterade katter, stamtavlor

Genetiska sjukdomar - nedärvning, gentester, specifikt om olika raser

Populationsgenetik från olika håll