DNA tester

29.04.2018 18:18

DNA testerna har kommit från Langford i England

Nikita CS gen ej bärare

           A eller AB blod ej bärare av B  blod

           PK def normal

 

Medusa CS gen ej bärare

               A eller AB blod ej bärare av B  blod

 

Olezka   A eller AB blod ej bärare av B  blod

 

Danillo   A eller AB blod ej bärare av B  blod

 

Pandora  A eller AB blod, bärare av B  blod