SE*Aanainas Inferno av herkules

  
 

Kallas: Inferno

Född: 20230428
Kön: Hane fertil
Kastrerad: Nej
Färg: SIB n 

Blodgrupp:föräldrarna är A-AB blod ej bärare av B blod

Colourpoint: Ej bärare av Cs genen då varken mor eller far är det
Dilution: Ej testat
Solid: Ej testat
PKdef: N/N ej bärare då båda föräldrarna testade neg

PKD:

PKD1:kommer
HCM:

navelbråck u.a

testiklar u.a
FIV/FeLV: Ej testat

 

Full vacc + Clamydia vacc.

 

Inget Navelbråck eller Kroksvans

ar:

 

Bor i Varberg

 

Kullar 

 

Stamtavla

 

 

Utställning